Waar kan je je aan verwachten?

Elke bemiddeling verloopt in 4 stappen

Intakegesprek

Om de neutraliteit te bewaren, is het belangrijk dat het intakegesprek in aanwezigheid van beide partijen gebeurt.

Tijdens dit gesprek toetsen we eerst af of bemiddeling wel de meest aangewezen vorm is om het geschil op te lossen. In dit stadium overlopen we samen de verschillende mogelijkheden voor een oplossing. Vervolgens kiezen we de meest geschikte weg.

Bemiddelingsprotocol

Als jullie beslissen om te kiezen voor bemiddeling, ondertekenen we een protocol waarin een aantal afspraken zijn opgenomen. Hierin staat ondermeer dat iedereen de discretie van de procedure zal respecteren, één van de basisprincipes bij bemiddeling.

Bemiddelingsgesprekken

In eerste instantie is het cruciaal dat de partijen voldoende geïnformeerd zijn over de kwestie. Mijn juridische achtergrond is hierbij zeker een pluspunt. Indien gewenst worden bijkomende deskundigen ingeschakeld.

Het is belangrijk dat de relatie tussen de partijen goed zit. Pas dan kunnen we het over de kwestie hebben. Hier maakt een bemiddelaar het verschil! Mijn aandacht voor wat jullie belangrijk vinden en nodig hebben, staat hierbij centraal. Alleen dan komen we tot een werkbare oplossing.

Je kunt rekenen op mijn kennis en ervaring om de gesprekken in goede banen te leiden. Ik waak erover dat mensen op een gelijkwaardige manier met elkaar praten. Het is de bedoeling dat het gesprek zo vredevol mogelijk verloopt en dat je op een respectvolle manier kan zeggen wat je wil zeggen. Enkel vanuit deze insteek ontstaat wederzijds begrip.

Overeenkomst

Na de gesprekken zet ik de gemaakte afspraken in een ontwerpovereenkomst die beide partijen ter goedkeuring ondertekenen.

Eventueel kan een rechtbank deze overeenkomst nog bekrachtigen waardoor de overeenkomst dezelfde rechtskracht krijgt als een vonnis.