Omdat praten beter is dan procederen

Als je verzeild geraakt in een conflict, brengt je dat volledig uit balans. Conflictsituaties houden je continu in de weer en helder nadenken lijkt nog onmogelijk. Je weet ook niet meteen hoe je uit deze ogenschijnlijke uitzichtloze situatie kan geraken.

Veelal is er dan de reflex om naar de politie, de gerechtsdeurwaarder, de rechtbank, of andere justitiële oplossingen te grijpen. Een advocaat die jouw standpunten verdedigt tegenover een rechter maakt het plaatje compleet. Haal je jouw gelijk, ben je een winnaar en anders heb je heel veel te verliezen.

Op deze manier met geschillen omgaan is helemaal niet verkeerd. In sommige gevallen is het ook de aangewezen weg maar dan moet dit wel op een goed overwogen keuze berusten. Wie naar de rechtbank stapt, begint meestal aan een lang en duur proces waarvan de uitkomst eerder moeilijk te voorspellen valt. Maar waarom zou je voorbij gaan aan je eigen capaciteiten om zelf een oplossing voor jouw conflict te vinden?

Hoe gaan wij te werk?
JIJ weet immers best wat je ZELF denkt en voelt, wat je nodig hebt, waar je bang voor bent! Waarom zou je jouw conflict zomaar uit handen geven?

Bemiddeling is een alternatieve manier om met conflicten om te gaan. Een vereiste is wel dat beide partijen bereid zijn om samen in gesprek te gaan. Een bemiddelaar helpt jou én de andere partij om de kwestie uit te klaren. Jouw behoeften, angsten en andere emoties staan hierbij centraal. Een dergelijk gesprek voelt voor velen bedreigend aan, maar een bemiddelaar zorgt ervoor dat dit in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt. Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor jou en de andere partij. Op deze manier zijn er twee winnaars.

Het grote voordeel van bemiddeling is dat je jouw conflict zelf in handen houdt. Bovendien wordt er niet alleen rekening gehouden met de kwestie zelf, maar ook met de relatie tussen beide partijen. Hoe willen jullie in de toekomst verder omgaan met elkaar?

Kiezen voor bemiddeling is ook kiezen voor discretie. Vertrouwelijkheid is één van de basisbeginselen van bemiddeling. Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Hoe gaan wij te werk?

Elke bemiddeling verloopt in 4 stappen

Intakegesprek

Om de neutraliteit te bewaren, is het belangrijk dat het intakegesprek in aanwezigheid van beide partijen gebeurt.

Tijdens dit gesprek toetsen we eerst af of bemiddeling wel de meest aangewezen vorm is om het geschil op te lossen. In dit stadium overlopen we samen de verschillende mogelijkheden voor een oplossing. Vervolgens kiezen we de meest geschikte weg.

Bemiddelingsprotocol

Als jullie beslissen om te kiezen voor bemiddeling, ondertekenen we een protocol waarin een aantal afspraken zijn opgenomen. Hierin staat ondermeer dat iedereen de discretie van de procedure zal respecteren, één van de basisprincipes bij bemiddeling.

Bemiddelingsgesprekken

In eerste instantie is het cruciaal dat de partijen voldoende geïnformeerd zijn over de kwestie. Mijn juridische achtergrond is hierbij zeker een pluspunt. Indien gewenst worden bijkomende deskundigen ingeschakeld.

Het is belangrijk dat de relatie tussen de partijen goed zit. Pas dan kunnen we het over de kwestie hebben. Hier maakt een bemiddelaar het verschil! Mijn aandacht voor wat jullie belangrijk vinden en nodig hebben, staat hierbij centraal. Alleen dan komen we tot een werkbare oplossing.

Je kunt rekenen op mijn kennis en ervaring om de gesprekken in goede banen te leiden. Ik waak erover dat mensen op een gelijkwaardige manier met elkaar praten. Het is de bedoeling dat het gesprek zo vredevol mogelijk verloopt en dat je op een respectvolle manier kan zeggen wat je wil zeggen. Enkel vanuit deze insteek ontstaat wederzijds begrip.

Overeenkomst

Na de gesprekken zet ik de gemaakte afspraken in een ontwerpovereenkomst die beide partijen ter goedkeuring ondertekenen.

Eventueel kan een rechtbank deze overeenkomst nog bekrachtigen waardoor de overeenkomst dezelfde rechtskracht krijgt als een vonnis.