Leen Meerschout

Juriste en erkend bemiddelaar.

Als bemiddelaar probeer ik partijen te verbinden en wederzijds begrip te initiëren, zonder de ‘ander’ te willen veranderen. Hierdoor vinden mensen zelf oplossingen voor hun meningsverschillen. Ze hoeven hiervoor ‘hun zaak’ helemaal niet in handen te leggen van een derde, zoals de rechtbank, die in één of andere zin beslist. Ik geloof dat mensen voldoende in staat zijn om zelf hun conflicten op te lossen. Als bemiddelaar help ik hen daar heel graag bij.

Ik begeleid mensen in conflict om op een constructieve manier in communicatie te gaan met elkaar. Het is mijn bedoeling om op deze wijze tot afspraken te komen buiten de rechtbank om.

In alles wat ik doe, streef ik naar harmonie. Het is mijn drijfveer. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar respecteren en waarderen in hun ‘anders zijn’, zonder hun eigen identiteit te verloochenen. Innerlijke stabiliteit is hierbij het sleutelwoord. Ik vergelijk het graag met een orkest waarbij verschillende instrumenten, afgestemd op elkaar, gezamenlijk de mooiste muziekstukken brengen. Ook al speelt elk van hen een totaal ander geluid en partituur.

Als mensen overeenstemming vinden na een conflict en de rust na de storm kan terugkeren, ontroert mij dat telkens weer. Bemiddeling is voor mij dan ook de ideale manier om op een constructieve manier om te gaan met de verschillen in de geschillen.

Om die reden ben ik in 2015 gestart als vrijwilliger bij de dienst Burenbemiddeling van de stad Gent. Ik deed dat toen naast mijn job als juridisch consulent en kabinetsmedewerker.

Telkens opnieuw mocht ik ervaren hoeveel energie ik krijg als we erin slagen om de buren terug met elkaar in communicatie te brengen. En dit opdat zij samen afspraken maken die het samenleven weer leefbaar maakt en de gemoedsrust herstelt.

Intussen heb ik mijn eigen bemiddelingskantoor en ben ik coördinator bij de stad Gent. Daar ondersteun en begeleid ik de vrijwillige burenbemiddelaars om op pad te gaan. Op die manier ervaren mensen op een zeer laagdrempelige manier wat bemiddeling voor hen betekent.

Ik ben erkend door de Federale Bemiddelingscommissie
en verder ben ik ook lid van de vereniging “Uw Bemiddelaars” en van “Bemiddeling VZW”, een vereniging van erkende onafhankelijke bemiddelaars waar ik actief deelneem aan o.a. intervisiegroepen.

Leen Meerschout bemiddeling Lochristi