Mijn tarieven

Het ereloon bedraagt 132 euro​ per uur (excl. BTW 21%). De wet voorziet dat het ereloon in gelijke delen wordt verdeeld onder de partijen, behalve indien de partijen een andere verdeling overeenkomen.

Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van de kosten zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Bijkomende kosten zoals notariskosten, deurwaarderskosten, rolrechten of kosten van ingeschakelde experten, worden apart doorgefactureerd. Uiteraard gebeurt dit pas na overleg met de partijen.

In bepaalde verzekeringspolissen wordt bemiddeling gedekt in het kader van de
rechtsbijstandverzekering. Raadpleeg hiervoor zeker uw verzekeraar.

Indien je om financiële redenen de kosten voor een bemiddeling niet kan betalen, kan je in sommige gevallen beroep doen op rechtsbijstand. In dat geval worden de erelonen en de dossierkosten volledig of gedeeltelijk ten laste genomen door de rechtsbijstand. Indien je in dergelijke situatie verkeert, laat het dan zeker weten.

Familiale bemiddeling (scheiding, ouderschapsplan, erfeniskwesties, familieruzies) is vrij van BTW. Bij bemiddelingen in burgerlijke en handelszaken wordt er 21% BTW aangerekend.