Soorten Conflicten

Hier kan ik jou bij helpen

Vergunningen

Je wil een omgevingsvergunning aanvragen voor een verbouwing aan je huis. Je buren hebben hiertegen bezwaar en tekenen beroep aan tegen de aanvraag. Een bemiddelaar zoekt in dit geval naar een oplossing die aanvaardbaar is voor beide partijen.

Burenruzies

Je woont sinds jaren in een rustige rijwoning, maar sinds enkele weken zijn er nieuwe huurders ingetrokken in de woning naast jou. Zij maken vooral ’s avonds en ’s nachts heel veel lawaai waardoor jouw nachtrust zwaar wordt verstoord. Een bemiddelaar zoekt samen met jou en jouw buren naar werkbare en duurzame oplossingen.

Huurgeschillen

Je verhuurt een woning aan een huurder die plots minder huur betaalt dan vastgelegd in de huurovereenkomst, zonder opgave van reden. Een bemiddelaar zoekt samen met jou naar een oplossing, alvorens je jouw rechten kan verhalen bij de rechter.

Mede-eigendom

Je bent eigenaar van een appartement en hebt last van rondslingerende fietsen in de garage. Je hebt dit al meermaals gemeld aan de syndicus maar die reageert niet en laat alles op zijn beloop. Een bemiddelaar ondersteunt je om hierover in gesprek te gaan.

Bouwgeschillen

Je hebt een aannemer gevonden om je droomhuis te bouwen, maar de werken zijn volgens jou niet goed uitgevoerd en je weigert de factuur te betalen. De aannemer op zijn beurt blijft aanmaningen sturen en dreigt ermee naar de rechtbank te gaan. Ook in dit geval helpt een bemiddelaar om het geschil uit te klaren.

Erfeniskwestie

Je erft samen met je broers/zussen de nalatenschap van je ouders in onverdeeldheid. Je wenst uit onverdeeldheid te treden, maar jullie vinden onderling geen regeling die door iedereen als ‘eerlijk en rechtvaardig’ wordt beschouwd. Een bemiddelaar zal je helpen om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.

Vennootschapsgeschillen

Je bent vennoot van een BVBA en je gaat niet akkoord met de overdracht van aandelen die een medevennoot wenst te doen aan een derde. Gezien je over een blokkeringsaandeel beschikt, komen jullie in een patstelling. Een bemiddelaar helpt jullie te bevrijden uit deze patstelling.

Familiale geschillen

Je gaat scheiden of er komt een einde aan jouw relatie? Als onafhankelijk bemiddelaar help ik jullie om tot een evenwichtige regeling te komen voor de kinderen, onderhoudsbijdrage, het huis, verdeling van de financiën, … zonder te vervallen in discussie en conflicten. Op die manier kan een vechtscheiding vermeden worden en hoef je niet naar de rechtbank.

Overig aanbod

Individuele coaching

Als bemiddeling geen optie is omdat de andere partij niet vrijwillig wil instappen in het proces; of

Als je het moeilijk hebt met het aanvaarden van een beslissing (vb. je partner wil scheiden); of

Als je weerstand voelt om een lastig gesprek te voeren (vb. je wil een verkavelingswijziging aanvragen maar je vreest dat de buren, waar je geen al te beste relatie mee hebt, zullen weigeren om hun akkoord te geven).

In dat geval begeleid en coach ik je persoonlijk om het conflict voor u hanteerbaar te maken. Eerst en vooral analyseren we het conflict binnen een veilige omgeving en maken we helder wat jij belangrijk vindt, waar je behoefte aan hebt. In een volgende fase kijken we hoe je hierover best in communicatie gaat bij de ander en welke woorden je daarbij best gebruikt.

Gespreksbegeleiding

Gesprekken gaan soms over complexe onderwerpen waardoor mensen zich onzeker voelen om het gesprek aan te gaan. Dikwijls ziet men er tegenop om een gesprek te voeren omdat bepaalde gevoeligheden meespelen die mogelijks een conflict veroorzaken. Denk hierbij aan een algemene vergadering van vennoten of mede-eigenaars waarvan de onderlinge relatie niet zo goed is. Of een familievergadering betreffende een erfenisregeling.

Als jurist-bemiddelaar ben ik bij dergelijke gesprekken aanwezig zijn om je te begeleiden naar een haalbare oplossing en duurzame overeenkomst.