Overig aanbod

Individuele coaching

  • Als bemiddeling geen optie is omdat de andere partij niet vrijwillig wil instappen in het proces; of  
  • Als je het moeilijk hebt met het aanvaarden van een beslissing (vb. uw partner wil scheiden); of
  • Als je weerstand voelt om een lastig gesprek te voeren (vb. u wil een verkavelingswijziging aanvragen maar u vreest dat de buren, waar u geen al te beste relatie mee heeft, zullen weigeren om hun akkoord te geven).

In dat geval kan ik u persoonlijk begeleiden en coachen om het conflict voor u hanteerbaar te maken.  Op die manier trachten we binnen een veilige omgeving het conflict te analyseren en helder te maken wat er voor u hierin belangrijk is, waar u behoefte aan hebt.  In een volgende fase kijken we hoe u hierover best in communicatie kan gaan bij de ander en welke woorden je daarbij best kan gebruiken.

Gespreksbegeleiding

Gesprekken kunnen soms gaan over een zeer complexe materie waardoor men zich onzeker voelt om het gesprek aan te gaan.  Men kan ook erg opzien tegen een gesprek omdat er bepaalde gevoeligheden meespelen waarvan men vreest dat er mogelijks een conflict kan uit voortvloeien.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een algemene vergadering van vennoten of mede-eigenaars waarvan de onderlinge relatie niet zo goed is. Of een familievergadering betreffende een erfenisregeling.

Als jurist-bemiddelaar kan ik bij dergelijke gesprekken aanwezig zijn en jullie trachten te begeleiden naar een oplossing en overeenkomst die voor iedereen als haalbaar en duurzaam wordt ervaren.  

Tarieven

Intakegesprek (75min) € 60,00
Coachsessie/Gespreksbegeleiding € 60,00 per uur